top of page
top

Balance &
Dilemmaer

Rammer forventningerne virkeligheden?

1) Usikkerhed om forretningsgrundlaget Uden en kontrakt risikerer leverandører at miste en stabil indtægtskilde. Kontrakter giver forudsigelighed og sikkerhed for fremtidige opgaver. Uden en kontrakt kan leverandører være afhængig af ad hoc-forespørgsler, hvilket kan være usikkert. 2) Manglende rettigheder og ansvar En kontrakt definerer rettigheder og forpligtelser for begge parter. Uden en kontrakt kan leverandører stå uden juridisk beskyttelse og ansvar. Dette kan føre til uklarheder og konflikter. 3) Tab af konkurrencefordel Leverandører med kontrakter har ofte en konkurrencefordel, da de har et eksklusivt forhold til kommunen. Uden en kontrakt kan leverandører miste denne fordel og konkurrere på lige fod med andre leverandører. Vi får ofte spørgsmål som: “Hvad må man – og hvad må man ikke i forhold til dialog?” Leverandører ønsker at undgå at overtræde love, interne vejledninger eller retningslinjer, men balancen mellem at udforske nye muligheder og overholde regler kan være udfordrende.

Kontakt os gerne med dine specifikke udfordringer eller spørgsmål. Vi assisterer en række leverandører, ligesom vi er medlem af bl.a Dansk Industri samt deltager i en række forskellige netværk.

rank

”Med analysen kan vi nu gå specifikt til værks og assistere de offentlige kunder med at opfylde deres aftageforpligtelse i hele deres organisation”

Anders, Salgsdirektør

”Analysen fra bubobubo giver os god indsigt i vores og konsulentkollegaernes markedsposition og -andel hos de offentlige kunder”

Lars, Partner

Omsætnings- og konkurrentanalyse

Få overblik over dine salgsmuligheder

Omsætnings- & konkurrentanalysen etablerer et overblik over virksomhedsspecifik omsætning til kommuner, regioner.. Disse data giver jer et unikt indblik i markedsandele, udviklingstendenser og omsætning inden for forskellige brancher og forretningsområder. En analyse kan indeholde oplysninger om lige så mange virksomheder, som det måtte ønskes. Som udgangspunkt omfatter analysen op til 10 virksomheder efter jeres valg, og indeholder oplysninger om, hvor meget disse virksomheder har faktureret landets kommuner, regioner samt ministerier i en ønsket periode. Oplysningerne er fremskaffet ved anmodning om aktindsigt, hvilket alle regioner og de fleste kommuner har imødekommet. Data er kvalificeret og valideret, herunder samkørt med CVR og beriget med yderligere kategoriseringer. Analysen giver et godt billede af, hvor jeres virksomhed og andre aktører ligger i markedet, når det drejer sig om det offentlige segment, ligesom den giver et overblik over potentielle salgsmuligheder. Alt i alt er analysen et rigtig stærkt værktøj, når det drejer sig om offentlige udbud, vurdering af jeres konkurrenter, samt i planlægningen og eksekveringen af den direkte markedsbearbejdning. Omsætnings- & konkurrentanalysen kan naturligvis kombineres med øvrige markedsanalyser, så I får de bedste forudsætninger for at gribe jeres fremtidige forretningsmuligheder.

Bestil online adgang til dine og dine konkurrenters omsætningstal på tværs af det offentlige.

kend din kommune
Kategori- og leverandøranalyse

Få overblik over dine salgsmuligheder

1 eller 3 kommune1 kategori efter eget valg Indhold: Mapning af kommunens leverandører i din udvalgte kategori Online adgang til interaktivt analysesystem Op til 5 års data Eksport af tabeller og diagrammer til .xls og PDF Få svar på bl.a.: hvor meget omsætter kommunen i kategorierne? hvor mange konkurrenter er inde? hvilke konkurrenter? hvilke er lokale? hvor meget har de faktureret? hvem er størst? hvem har den højeste vækst, hvem går frem/tilbage Hvilke er nye, hvilke er forsvundet?

Bestil online adgang til dine og dine konkurrenters omsætningstal i en eller flere kommuner.

bottom of page