top of page
top
borgere.jpg

Åbenhed og transparens

Hvordan bruges pengene?

Borgere i en kommune har forskellige bekymringer i forhold til kommunens opgaver, ansvar og økonomi. Borgere ønsker gennemsigtighed i kommunens beslutningsprocesser og økonomiske forvaltning. De bekymrer sig om, hvordan skattepenge bruges, og om der er tilstrækkelig ansvarlighed og kontrol for at undgå misbrug eller korruption. Samtidig ønsker de at føle sig økonomisk trygge og sikre på, at kommunen prioriterer ressourcerne fornuftigt og effektivt. Vores platform har de eksterne udgifter i fokus. På platformen tilbydes en række applikationer, hvor bl.a borgere kan få indblik i deres kommunes økonomi og eksterne udgifter og mulighed for at forstå, hvordan skattepenge anvendes, og hvordan den enkelte kommune prioriterer ressourcerne.

Del gerne dine tanker og spørgsmål med os. Vi ønsker at fremme en åben dialog og gennemsigtighed.

rank
Rank: Kommunens omkostninger til eksterne leverandører

Hvordan ligger vi ift. andre kommuner?

Faldende rank, så mere pres på de eksterne udgifter hos jer end hos andre. Ranken er beregnet på baggrund i en sortering top/down af omkostningerne til eksterne leverandører pr kommune. Laveste omkostninger pr indbygger: rank 1 Højeste omkostninger pr indbygger: rank 98 Datakilden er kommunernes indrapportering af deres regnskaber på hovedkonti - efter område, hovedkonto, dranst, art og prisenhed. Kommunerne indrapporterer årligt ligesom publicering finder sted årligt (typisk april/maj måned).

Bestil et login til din kommunes rank inkl. udvikling over tid.

Case

Faxe Kommune

Rank (1 lavest)

19

+27 (LY)

Årligt

spend

mio kr

-9,6% (LY)

667

kr (2023)

Spend

pr indbygger

-2.070 (LY)

17.758

kend din kommune

Case

Odsherred Kommune

Likviditet efter

kassekreditreglen

Serviceudgifter

2023

kr pr indbygger

+3,1% (LY)

4.163

Rank: 9

kr pr indbygger

+1,1% (LY)

53.097

Rank: 21

Kend din kommune

 

Vi har indsamlet kommunale nøgletal for alle landets kommuner og samlet dem i en online applikation. I løsningen er der +150 forskellige nøgletal for danske kommuner. Nøgletalsperioden er pt fra 2007 og frem. Nøgletallene opdateres typisk årligt - tidspunkterne for de enkelte nøgletals opdatering kan variere. Visse nøgletal er kontinuerte i hele perioden - andre er udgået og andre igen er tilgået i perioden. Kilde: De kommunale Nøgletal udgives løbende af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Adgangen er gratis - blot send os en mail

bottom of page