top of page
top

Vi rådgiver direktører

Kommunal- og forvaltningsdirektører skal navigere i et komplekst politisk landskab, hvor der skal balanceres mellem politikernes ønsker og behovene i lokalsamfundet.

Har du en konkret problemstiling, så tag gerne kontakt til os

rank
Rank: Kommunens omkostninger til eksterne leverandører

Hvordan ligger vi ift. andre kommuner?

Faldende rank, så mere pres på de eksterne udgifter hos jer end hos andre. Ranken er beregnet på baggrund i en sortering top/down af omkostningerne til eksterne leverandører pr kommune. Laveste omkostninger pr indbygger: rank 1 Højeste omkostninger pr indbygger: rank 98 Datakilden er kommunernes indrapportering af deres regnskaber på hovedkonti - efter område, hovedkonto, dranst, art og prisenhed. Kommunerne indrapporterer årligt ligesom publicering finder sted årligt (typisk april/maj måned).

Bestil et login til din kommunes rank inkl. udvikling over tid.

Case

Faxe Kommune

Rank (1 lavest)

19

+27 (LY)

Årligt

spend

mio kr

-9,6% (LY)

667

kr (2023)

Spend

pr indbygger

-2.070 (LY)

17.758

kend din kommune

Case

Odsherred Kommune

2023

Likviditet efter

kassekreditreglen

Serviceudgifter

kr pr indbygger

+3,1% (LY)

4.163

Rank: 9

kr pr indbygger

+1,1% (LY)

53.097

Rank: 21

Kend din kommune

 

Vi har indsamlet kommunale nøgletal for alle landets kommuner og samlet dem i en online applikation. I løsningen er der +150 forskellige nøgletal for danske kommuner. Nøgletalsperioden er pt fra 2007 og frem. Nøgletallene opdateres typisk årligt - tidspunkterne for de enkelte nøgletals opdatering kan variere. Visse nøgletal er kontinuerte i hele perioden - andre er udgået og andre igen er tilgået i perioden. Kilde: De kommunale Nøgletal udgives løbende af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Adgangen er gratis - blot send os en mail

lokal handel
Kommunens lokale virksomheder

Hvor meget støtter I lokalt?

Vi har bygget en applikation der på en enkel og effektiv måde viser, hvordan kommunens udgifter fordeler sig på leverandører og hvor meget kommunen støtter lokale leverandører. Applikationen rummer flere års data, så det er muligt at se, om forbruget lokalt er stigende. Omfattende dataindsamling på tværs af landets kommuner, regioner og statslige myndigheder, sammenkørt med data fra Danmarks Statistik og CVR-registret, og beriget med kategorisering på leverandørniveau, samt SMV-status. Databasen indeholder 10års data og mere end +300.000 leverandører og spend for +1.500 milliarder.

Bestil et login til din kommunes analysetal inkl. uddybning på kategori- og leverandørniveau.

Case

Odsherred Kommune

Lokalt spend 2023 (mio)

145,3

+20,3 mio (LY)

Lokale

leverandører

Antal

18% af total

625

% (målt på kr.)

Lokalhandelsandel

+0,5% (LY)

13,5%

bottom of page